Průvodce pro zjištění nebezpečí výskytu povodně
 

Licenční podmínky pro využití

Povodňové mapy a informace s nimi spojené nebo z nich odvozené, a umístěné na portálu České asociace pojišťoven, jsou určeny pro veřejnost. Jednotliví uživatelé je mohou využít bezplatně, výhradně pro svoji osobní potřebu, ve smyslu autorského zákona. Komerční využití portálu ze strany odhadců nemovitostí, soudních znalců, realitních kanceláří, bank a další využití právnickou osobou nebo organizací jakoukoliv formou, vč. interního nebo bezúplatného poskytování koncovému uživateli, je povoleno pouze na základě uzavřené smlouvy s Intermap Technologies, s.r.o.

Mapy v jakékoliv formě a s nimi spojené informace není dovoleno žádným způsobem modifikovat, rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, publikovat a vystavovat bez souhlasu Intermap Technologies, s.r.o.

Není dovoleno použití Povodňových map nebo map a informací z nich odvozených, pro firemní účely v prostředí intranetu nebo internetu, pro komerční účely na jiných serverech umístěných na internetu nebo v jiných sítích za úplatu nebo bezúplatně pro koncového uživatele. Neoprávněné užití nebo rozšiřování Povodňových map nebo map a informací z nich odvozených je trestním činem porušování autorského práva dle § 270 trestního zákoníku a jako trestný čin bude posuzováno.

V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v těchto licenčních podmínkách uživatelem, je společnost Intermap Technologies, s.r.o. oprávněna odmítnout poskytnutí jakékoli své služby uživateli.

Obchodní a licenční smlouvy k poskytování Povodňových map prostřednictvím právnických osob ve smyslu podmínek autorského zákona lze sjednat u společnosti Intermap Technologies, s.r.o. Informace naleznete zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu: povodnovemapy@cap.cz

Souhlasím s podmínkami užití portálu
 
 
Zjistit míru nebezpečí výskytu povodně/záplavy
  
pdf Podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2022 Intermap Technologies, s.r.o.